Aktivitete 2017-08-12T15:44:33+00:00

Njoftim

NJOFTIM për vend të lirë pune “Specialist” i ngarkuar me Financën dhe Shërbimet Mbështetëse në MUZEUN KOMBËTAR TË PËRGJIMEVE “SHTËPIA ME GJETHE” Sot, më datë 22.12.2021, në mbështetje të dispozitave të Ligjit 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës”, i ndryshuar, në Rregulloren e Brendshme të Muzeut Kombëtar të Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”, si edhe në të gjithë legjislacionin shqiptar në fuqi, Muzeu Kombëtar i Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe” shpall procedurat e konkurimit: Ø 1 (një) vend vakant, pozicioni: „Specialist“ i ngarkuar [...]

Memorandum Bashkëpunimi

Muzeu Kombëtar i Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”, i përfaqësuar nga drejtoresha, Dr. Etleva Demollari dhe Fakulteti i Gjuhëve të Huaja të Universitetit të Tiranës, i përfaqësuar nga Dekania, Prof. Dr. Esmeralda Kromidha nënshkruan një Memorandum Bashkëpunimi nëpërmjet të cilit, të dy palët ranë dakord për zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta me fokus promovimin e aktiviteteve edukative dhe kërkimore. Llojet e bashkëpunimit të parashikuara nga Memorandumi i Bashkëpunimit përfshijnë: ofrimin e praktikave mësimore për studentët, projekte kërkimore dhe aktivitete shkencore të përbashkëta [...]