Komunikim Turistik në muze

Studentet e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Departamenti i Frengjishtes Master Shkencor Dega Gjuhë dhe Komunikim Ndërkulturor e zhvilluan lëndën e Komunikimit Turistik në muze.
Ato u njohen me punën e ciceronit, rolin e tij, organizimin e muzeut, shoqerimin e grupeve dhe aktivitetet edukative.

 

2022-01-18T10:37:51+00:00