Media 2017-08-12T05:38:21+00:00

Nxënëset e Kolegjit “Mehmet Akif” morën pjesë në punëtorinë “Mbresa”

Çelëm programet edukative për vitin 2022. Nxënëset e Kolegji "Mehmet Akif" vajza Official morën pjesë në punëtorinë "Mbresa" në Muzeun Kombëtar të Përgjimeve " Shtëpia me Gjethe". Nxënësit vizituan muzeun dhe u ftuan të shprehin përshtypjet e tyre në gjininë artistike që parapëlqejnë. Punëtoria "Mbresa" është një program edukativ dhe artistik javor i cili përfshin nxënësit e [...]

Njoftim

NJOFTIM për vend të lirë pune “Specialist” i ngarkuar me Financën dhe Shërbimet Mbështetëse në MUZEUN KOMBËTAR TË PËRGJIMEVE “SHTËPIA ME GJETHE” Sot, më datë 22.12.2021, në mbështetje të dispozitave të Ligjit 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës”, i ndryshuar, në Rregulloren e Brendshme të Muzeut Kombëtar të Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe”, si edhe në [...]