Të dhëna mbi numrin e vizitorëve në Muzeun Kombëtar “Gjethi”

Nga data e çeljes së Muzeut Kombëtar “Gjethi”, 23 maj 2017, e deri në datën 31 mars 2018, numri i vizitorëve është:

ᴥ6572 vizitorë vendas

ᴥ4789 vizitorë të huaj

2018-04-06T10:20:57+00:00