Albania

Pedale komanduese për magnetofonë “UHER”

Pedalja komanduese për magnetofonë, e markës gjermane UHER, është e ekspozuar në dhomën e teknikës operative me numër 7 të “Shtëpisë me Gjethe”. Ajo shërbente për komandimin me anë të këmbës të magnetofonëve të modelit “UHER 5000 Universal”. Pedalja dhe magnetofoni lidheshin së bashku me anë të një kablli lidhës. Pedalja komanduese është prodhuar në qytetin e  Mynihut në vitin 1963 në Gjermaninë Perëndimore.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Control pedals for “UHER” tape recorders

The command pedal for tape recorders, of the German brand UHER, is exhibited in the operating room, number 7 of the “House of Leaves”. It was used for foot control of UHER 5000 Universal tape recorders. The pedal and tape recorder were connected together by a connecting cable. The command pedal was manufactured in the city of Munich in 1963 in West Germany.

2020-12-13T14:05:56+00:00