Albania

Monitor për videokamera “Philips” c-1

Monitor për videokamera i markës “Philips” modeli “c-1” me ekran të përbërë nga xhami.  Shërbente për monitorimin e video-kamerave të ndryshme të cilat filmonin aktivitetin e personave të targetuar nga Sigurimi i Shtetit. Ky monitor i cili është i ekspozuar në dhomën e teknikës operative numër 7, të Shtëpisë me Gjethe, është prodhuar në Hollandë në vitin 1975.

 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Monitor for camcorder “Philips” c-1

“Philips” video camera monitor model “c-1”, with glass screen. It was used to monitor various video cameras which filmed the activity of persons targeted by the State Security. This monitor which is exhibited in the operating room number 7, of the House of Leaves was produced in the Netherlands in 1975.

2020-12-13T14:04:31+00:00