Albania

Kamera e vrojtimit në largësi

Kamera e vrojtimit për ambiente të jashtme e modelit “SW 412” e përbërë nga metali dhe plastika është prodhuar në Republikën Popullore të Kinës. Përdorej për survejimin e trupave diplomatikë apo përfaqësive të huaja në Shqipëri. Ajo përbëhet nga dy pjesë një më e gjatë dhe tjetra më e shkurtër të cilat shërbejnë si ushqyes për tu lidhur me korrentin dhe punonte me ushqyes 12 volt. Kamera e ekspozuar është e vendurosur brenda një valixheje me ngjyrë të zezë dhe është e pajisur me një dorezë të vogël mbajtëse.

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Remote surveillance camera

Outdoor surveillance camera model “SW 412” made of metal and plastic is manufactured in the People’s Republic of China. It was used for surveillance of diplomatic corps or foreign missions in Albania. It consists of two parts: one longer and the other shorter. These serve as power supply to connect to the current and worked with 12 volt power supply. The exposed camera is housed inside a black suitcase and is equipped with a small carrying handle.

 

2020-12-13T14:05:13+00:00