Albania

Çantë lëkure

Çanta e lëkurës e ekspozuar në dhomën nr.9 ka shyrbyer si objekt kamuflazhi për punonjësit e teknikës operative. Në një vështrim të parë çanta duket e zakonshme, pra si objekt për mbajtjen e sendeve të ndryshme. Në brendësi të saj gjendet hapësira për të vendosur një aparat fotografik profesional. Në këtë mënyrë bashkëpunëtorët e Sigurimit të Shtetit mund të realizonin foto pa u diktuar. Çanta mbyllet me anë të një “kapëseje kllapë” në të cilën gjendet edhe një hapësirë e vogël për objektivin e aparatit.

 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Leather bag

The leather bag exhibited in room no. 9 has served as a camouflage object for the operative technicians. At first glance the bag looks ordinary, ie as an object for holding various items. Inside of it there is space to place a professional camera. In this way the State Security collaborators could take pictures without being dictated. The bag is closed by means of a “bracket clip” in which there is also a small space for the camera lens.

 

 

2020-12-16T23:15:42+00:00