Albania

Aparati për prodhimin e avullit

Aparati për prodhimin e avullit shërbente për hapjen e korrespondencës postare, letrave të dyshuara për përmbatjen e tyre. Avulli bënte të mundur shkrirjen e dyllit të letrës duke mos e dëmtuar atë, në mënyrë që ndërhyrja të mos vihej re nga marrësi. Karakteristikë e tij teknike është se punon me elektroda 220 volt. Objekti i materialit inoks dhe plastikë  është i prodhuar në Kinë.

 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Apparatus for steam production

The steam generator was used to open postal correspondence; thus, letters suspected of containing them. The steam made it possible to melt the paper wax without damaging it, so that the interference would not be noticed by the receiver. Its technical feature is that it works with 220 volt electrodes. The object of stainless steel and plastic material is made in China.

 

 

2020-12-16T23:15:59+00:00