Revista muzeologjike “Dritëhije” II

Doli nga shtypi numri i dytë i revistës muzeologjike “Dritëhije”.
Revista muzeologjike “Dritëhije” është botim i Muzeut Kombëtar të Përgjimeve “Shtëpia me Gjethe” që ka si qëllim të nxisë njohjen dhe studimin e periudhës së komunizmit shqiptar duke publikuar dhe shpërndarë fakte dhe analiza mbi regjimin diktatorial dhe trashëgiminë e tij në ditët e sotme.
Falënderojmë bashkëpunëtorët tanë që kontribuan në realizimin e saj.
2021-04-17T11:09:21+00:00