Promovimi i botimi të numrit të dytë të revistës shkencore periodike “Dritëhije”

Në ambientet e Muzeut Kombëtar të Përgjimeve: “Shtëpia me Gjethe” u promovua botimi i numrit të dytë të revistës shkencore periodike “Dritëhije”.
Falenderojmë studiuesit, historianët dhe muzeologët që me shkrimet e tyre hodhën dritë mbi ngjarje, qëndrime e problematika të sistemit e të trashëgimisë kulturore gjatë periudhës së regjimit komunist dhe postkomunist. Në numrin 2 të revistës do të gjeni:

Dr. Dorian Koçi

“Marrëdhëniet diplomatike të Shqipërisë me Sh.B.A dhe Britaninë e Madhe (Janar-Maj1946)”

Dr. Klejd Këlliçi, Przemyslaw Gasztold

“Diversion në Lindje: P.P.Sh. dhe Partia Komuniste Polake në Tiranë”

Etleva Demollari

“Strategji muzeologjike në muzetë e kujtesës si një lloj i ri i muzeve historikë”

Andrea Llukani

“Përndjekja ndaj kishës në vitet e diktaturës komuniste (1967-1990)”

Gjergj Totozani

“Socializmi totalitar në një këndvështrim teorik: rasti i Shqipërisë”

Erilda Selaj

“Urbanistika dhe Arkitektura e sheshit “Skënderbej”’

Ana Gjoka

“Trashëgimia kulturore komuniste”

 

 

2021-05-21T11:56:57+00:00