Përkthim konsekutiv në muze

Studentët e masterit të Fakulteti i Gjuheve te Huaja, Departamenti i Gjuhës Frënge, në degën Përkthim/Interpretim, zhvilluan lëndën e Interpretimit B-A-B, në Muzeun Kombëtar të Përgjimeve: “Shtëpia me Gjethe”.

2022-01-29T11:40:51+00:00