Muze gjithëpërfshirës

Një grup të moshuarish që trajtohen në Qendrën Komunitare ” Tek Ura” vizituan Muzeun Kombëtar të Përgjimeve: “Shtëpia me Gjethe”.

2021-12-16T12:12:01+00:00