Evente 2017-08-12T05:35:13+00:00

Nxënësit e gjimnazit “Eqrem Çabej” pjesë e punëtorisë “Mbresa”

Nxënësit e Gjimnazi Eqrem Cabej morën pjesë në punëtorinë "Mbresa" në Muzeun Kombëtar të Përgjimeve " Shtëpia me Gjethe". Nxënësit vizituan muzeun dhe u ftuan të shprehin përshtypjet e tyre [...]

Nxënëset e Kolegjit “Mehmet Akif” morën pjesë në punëtorinë “Mbresa”

Çelëm programet edukative për vitin 2022. Nxënëset e Kolegji "Mehmet Akif" vajza Official morën pjesë në punëtorinë "Mbresa" në Muzeun Kombëtar të Përgjimeve " Shtëpia me Gjethe". Nxënësit vizituan muzeun dhe u [...]