Çmimi-ditët pushim-oraret

BILETAT E MUZEUT:

BILETA E HYRJES:  700 Lekë
TARIFË E REDUKTUAR:  350 Lekë

  • Pensionistët
  • Invalidët dhe personi që i shoqëron ata
  • Jetimët

TARIFË E REDUKTUAR:  500 Lekë
Grup (mbi 12 veta)
TARIFË E REDUKTUAR:  210 Lekë
Nxënës e studentë

HYRJE E LIRË:

18 Prill –Dita Ndërkombëtare e Monumenteve/Dita Ndërkombëtare e Trashëgimisë Kulturore

18 Maj –  Dita Ndëkombëtare e Muzeve
21 Maj –  Dita Botërore e Diversitetit Kulturor për Dialog dhe Zhvillim
29 Shtator – Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore
28 Nëntor – Dita e Pavarësisë (vetëm për shtetasit shqiptar)

29 Nëntor – Dita Kombëtare e Çlirimit (vetëm për shtetasit shqiptar)
E diela e fundit e çdo muaji (vetëm për shtetasit shqiptar)

HYRJE PA BILETË:

  • Delegacione zyrtare shtetërore.
  • Punonjës të ministrisë përgjegjëse për trashëgiminë kulturore dhe të institucioneve vartëse të kësaj ministrie, të cilat operojnë në fushën e trashëgimisë kulturore.
  • Veteranët e luftës.

Fëmijët nën moshën 12 vjeç.

  • Individët e liçensuar si guidë turistike.
  • Individët paraplegjik dhe tetraplegjik.

Shënim:  Ju lutemi ruajeni biletën deri në fund të vizitës. Për të përfituar hyrje pa biletë ose me  tarifë të reduktuar duhet të paraqisni dokumentin përkatës.

2021-04-09T12:34:45+00:00