Sektori i nëntë: E kaluara e pashëruar

“E shkuara nuk vdes kurrë. Madje ajo as ka kaluar”.  William Faulkner

“Në atë masë që e kaluara vërtet mund të ‘kapërcehet’, kjo arrihet vetëm duke rrëfyer çfarë ka ndodhur”. Hannah Arendt

Në këtë sektor vizitorët do të mund të ndjekin një kolazh intervistash të personave që janë dënuar e persekutuar gjatë regjimit komunist.

2017-08-13T08:49:45+00:00