Albania

Aspirator me korrent

Ky objekt sherbente për të pastruar objektivat dhe lentet optike te aparaturave. Nga gjendja teknike paraqitet me defekt. Objekti i modelit “VEB” është i prodhuar në Gjermani më 1970 dhe ka si karakteristika teknike: 220 volt/ 10.000 rrotullime min. Gjendja teknike e tij paraqitet me difekt.

 

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Electric hood

This object served to clean the optical lenses of the apparatus. Regarding its technical condition it presents a fault. The object of the model “VEB” was produced in Germany in 1970 and has the following technical characteristics: 220 volts / 10,000 rpm. Its technical condition is defective.

 

 

2020-12-16T23:16:22+00:00