31349719_827732314094976_757334989212745728_n

zëvendëskryetarin e Prezencës së OSBE -së, z. Robert Wilton dhe drejtoresha e muzeut gjate programit edukativ "Kujtojmë për të mos harruar"

2018-11-06T17:32:45+00:00