Modeli Transparencës

PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR MUZEUN HISTORIK KOMBËTAR HYRJE Në përputhje me nenin 7 të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit” është përgatitur programi i transparencës për Muzeun Kombëtar “Gjethi”. Ky program përcakton kornizën ligjore të veprimtarisë së autoritetit në kuadër të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”(LDI). Ky program vlerësohet si një mënyrë konkrete përmes së cilës Autoriteti Publik (këtej e tutje Muzeu Kombëtar “Gjethi” ndërton dhe rrit transparencën në punën e tij institucionale, nën garancinë e LDI-së. Muzeun Kombëtar “Gjethi”do të përditësojë herë pas here Programin e Transparencës, në përputhje me pikën 2 të nenit [...]

2018-02-15T09:54:22+00:00

Koordinatori për të drejtën e informimit

Koordinatori Për të Drejtën e Informimit në Muzeun Kombëtar "Gjethi": Ira Kruja Email: ira.kruja@muzeugjethi.gov.al Tel: +355 422226121 Adresa: Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit" Orari: E Martë– E Shtunë 10:00-17:00 E Djelë 09:00-14:00

2018-02-15T09:24:12+00:00