Çmimi-ditët pushim-oraret

BILETAT E MUZEUT:

 

BILETA E HYRJES:  700 Lekë
TARIFË E REDUKTUAR:  350 Lekë

  • Pensionistët
  • Veteranët e Luftës
  • Ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë
  • Invalidët dhe personi që i shoqëron ata
  • Jetimët

TARIFË E REDUKTUAR:  300 Lekë
Familjarë (dy ose më shumë)
TARIFË E REDUKTUAR:  210 Lekë
Nxënës e studentë

 

HYRJE E LIRË:

 

18 Prill –  Dita Ndëkombëtare e Monumenteve dhe Dita Botërore eTrashëgimisë Kulturore
18 Maj –  Dita Ndëkombëtare e Muzeve
21 Maj –  Dita Botërore e Diversitetit Kulturor për Dialog dhe Zhvillim
5 Qershor – Dita Botërore e Mjedisit
27 Shtator – Dita Botërore e Turizmit
29 Shtator – Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore
28 Nëntor – Dita e Pavarësisë
E diela e fundit e çdo muaji (përjashtuar muajt Qershor – Korrik – Gusht)

HYRJE PA BILETË:

 

 

  • Delegacione zyrtare shtetërore.

 

  • Punonjës të ministrisë përgjegjëse për trashëgiminë kulturore dhe të institucioneve vartëse të kësaj ministrie, të cilat operojnë në fushën e trashëgimisë kulturore.

 

  • Gazetarët.

 

  • Fëmijët ÷ 8 vjeç.

Shënim:  Ju lutemi ruajeni biletën deri në fund të vizitës. Për të përfituar hyrje pa biletë ose me  tarifë të reduktuar duhet të paraqisni dokumentin përkatës.

2017-08-12T05:47:59+00:00