Programi I Transparencës 2017-08-12T05:38:50+00:00

VISITE VIRTUELLE

VISITE VIRTUELLE Le bâtiment connu sous le nom de «Maison des Feuilles» (ainsi nommé à cause du lierre, qui couvrait sa façade) est devenu le Musée national de la Surveillance. Ouvert le 23 mai 2017, il s’agit du musée le plus récent d’Albanie et certainement du plus intrigant. Il aspire à raconter aux jeunes générations et aux étrangers une des périodes les plus sombres de l’histoire du pays, celle du régime [...]

Fotografitë e shkëputura nga albumi Këto fotografi janë marrë nga një album i krijuar për të udhëzuar punonjësit e kësaj shtëpie se si t'i vendosnin çimkat.   Photos detached from the album These photos were taken from an album created to instruct the employees of this house on how to place the bugs.    

Aspirator me korrent Ky objekt sherbente për të pastruar objektivat dhe lentet optike te aparaturave. Nga gjendja teknike paraqitet me defekt. Objekti i modelit "VEB" është i prodhuar në Gjermani më 1970 dhe ka si karakteristika teknike: 220 volt/ 10.000 rrotullime min. Gjendja teknike e tij paraqitet me difekt.   Electric hood This object served to clean the [...]

Aparati për prodhimin e avullit Aparati për prodhimin e avullit shërbente për hapjen e korrespondencës postare, letrave të dyshuara për përmbatjen e tyre. Avulli bënte të mundur shkrirjen e dyllit të letrës duke mos e dëmtuar atë, në mënyrë që ndërhyrja të mos vihej re nga marrësi. Karakteristikë e tij teknike është se punon me elektroda 220 volt. Objekti i materialit inoks dhe plastikë  është i [...]

Çantë lëkure Çanta e lëkurës e ekspozuar në dhomën nr.9 ka shyrbyer si objekt kamuflazhi për punonjësit e teknikës operative. Në një vështrim të parë çanta duket e zakonshme, pra si objekt për mbajtjen e sendeve të ndryshme. Në brendësi të saj gjendet hapësira për të vendosur një aparat fotografik profesional. Në këtë mënyrë bashkëpunëtorët e Sigurimit të Shtetit mund të realizonin foto pa u diktuar. [...]